جایزه فمینا ۲۰۱۹ برندگانش را معرفی کرد/ توجه به نویسندگان جوان

  • 1398/08/16
  • 01:02
جایزه فمینا ۲۰۱۹ برندگانش را معرفی کرد/ توجه به نویسندگان جوان

جایزه معتبر فمینا در سه بخش رمان فرانسوی، رمان خارجی ترجمه شده و کتاب غیرداستانی برندگان خود را معرفی کرد.

جدیدترین اخبار

جدیدترین اخبار