استقبال از برنده گنکور ۲۰۱۹ / کتاب به چاپ دوم رسید

  • 1398/08/16
  • 01:02
استقبال از برنده گنکور ۲۰۱۹ /  کتاب به چاپ دوم رسید

در حالی که دو روز پیش اعضای داوری جایزه گنکور ۲۰۱۹ از ژان-پل دوبوآ به عنوان صدو هفدهمین برنده این جایزه نام بردند، کتاب او روز بعد به چاپ دوم رسید.

جدیدترین اخبار

جدیدترین اخبار